Air Wick Freshmatic Pure Spring Delight Starter Kit 250 ml

Tuotteen ominaisuudet

  • Tuottaa automaattisesti valitsemaasi tuoksua niin, että kotisi tuoksuu aina miellyttävältä
  • Säädä tuoksu halutun vahvuiseksi valitsemalla sopivin kolmesta vahvuudesta
  • Valitse mielialaasi sopivat Air Wick -tuoksut ja täytä kotisi lempituoksullasi jopa 60 päivän ajan
  • Ripusta seinälle tai sijoita muuhun sopivaan paikkaan
  • Mukana 2 AA-paristoa

Tuotteen kuvaus

Vapauttaa automaattisesti tuoksua raikastamaan kotiasi jatkuvasti sekä neutraloimaan hajuja. Ei sisällä vettä, joten ilmassa on enemmän tuoksua – ja vähemmän lattialla.

Aseta laite OFF-asentoon ennen täyttöpakkauksen vaihtoa. SUUNTAA AINA KASVOISTA POIS PÄIN. Käynnistä laite. Se suihkuttaa 15 sekunnin kuluttua.

URVALLISEN KÄYTÖN OHJEET Lue HUOLELLISESTI – Säilytä tulevaa tarvetta varten. Tämä laite toimii paristoilla. VAIN AIKUISTEN KÄYTTÖÖN Ei lasten eikä fyysisesti, sensorisesti tai mielenterveydellisesti vajaakuntoisten käyttöön. Käytä vain ohjeiden mukaisesti. PIDÄ POIS LASTEN JA LEMMIKKIEN ULOTTUVILTA Käytä hyvin tuuletetuilla alueilla. SAMMUTA AJASTIN ENNEN TÄYTTÖPAKKAUKSEN ASETTAMISTA. Lue ja noudata aerosolipullon varotoimia sitä käyttäessäsi. Käytä vain Air Wick -täyttöpakkauksia. Käytä vain kertakäyttöisiä alkaliparistoja. Varmista, että paristot on asetettu oikein päin (+) ja (-) -napojen mukaan. Jos paristot vuotavat, poista paristot ja vuotanut aine välittömästi. Poista paristot, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Sammuta laite, jos olet poissa käyttöpaikalta kauemmin kuin viikon. ÄLÄ: Älä sijoita lähelle lämmön lähdettä, avotulta, sähkölaitteita tai suoraan auringonvaloon (yli 50 °C). Älä käytä sekalaisia paristoja, kuten eri merkkisiä tai eri aikaan käyttöönotettuja. Älä altista paristoja vedelle, tulelle tai korkeille lämpötiloille. Älä tee oikosulkua. Älä yritä ladata paristoja uudelleen. Hävittäminen: paikallisten säädösten mukaisesti. Poista paristot. Hävitä tyhjä aerosolipullo tai kierrätä se. Hävitä automaattilaite asianmukaiseen kierrätysastiaan. Erittäin herkästi syttyvä aerosoli. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta syttymislähteiltä. Tupakointi kielletty. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun syttymislähteeseen. Painesäiliö – voi revetä kuumennettaessa. Suojaa auringonvalolta. Älä altista yli 50 °C:n lämpötiloille. Älä puhkaise äläkä polta edes käytön jälkeen. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti – jatka huuhtelua. Käytä vain ohjeiden mukaisesti. Sisältää 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyyli-2-naftalenyyli)etanonia, p-t-butyyli-alfa-metyylihydrokanelialdehydiä ja alfa-heksyylisinnamaalildehydiä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Kierrätä tyhjänä. Hajusteyliherkkyydestä kärsivien henkilöiden on noudatettava varovaisuutta käyttäessään tätä tuotetta. Ilmanraikastimilla ei voi korvata hyvää hygieniaa. Käytä tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

EA_3044771

Product Code: 5701092113160